business loans Small Business Loans best business loans Merchant Cash Advances Short Term Loads SBA Loans Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financing Long Term Loans

“ZA SRETNO ZLATNO DOBA”

Projekat „ZA SRETNO ZLATNO DOBA“ – kupnja kuće za zajednicu stanovanja započeo je u svibnju 2008. godine likovnom kolonijom „SUNCE 2008“, a nastavljen je raznim akcijama prikupljanja sredstava za realizaciju projekta sve do kraja 2010. godine kada je kuća u potpunosti isplaćena. Projekat je pokrenula i realizirala predsjednica Udruge Ruža Zlatar  koja je vođena vlastitim iskustvom i problemom te brigom  roditelja koji su zabrinuti za nastavak  života svoje djece kada se oni više neće moći brinuti o njima. Budući da je i sama majka kčeri sa 100% invaliditetom te najbolje razumije brigu i strah roditelja što s njihovom djecom nakon njih, rodila se ideja za pokretanje projekta za kupnju kuće koja će nadomjestiti i zamijeniti  obiteljski dom njihove djece gdje će se oni osjećati ugodno i biti sretni kao u vlastitom domu.

.

.