POMOĆ UČENICIMA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

“LUDBREŠKO SUNCE” provodi program „Pružanje podrške u odgoju i obrazovanju djeci s  poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području grada Ludbrega i šire okolice“ koji je “LUDBREŠKOM SUNCU” odobilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2013. godine temeljem raspisanog natječaja. Prva godina provedbe programa trajala je do 01. 06. 2010. od 31. 05. 2011. i uspješno je završena te je 01. lipnja 2011. godine nastavljeno sa provedbom druge godine provedbe programa koja traje do 31. svibnja 2012. godine koja je također uspješno završena. Od 01. lipnja 2012. godine traje provedba treće godine provedbe programa.

Razvijena je nova socijalna usluga, što znači da je proširena mreža socijalnih usluga, razvile su se usluge koje su bolje prilagođene potrebama naših korisnika te se poboljšala dostupnost i kvaliteta usluga koje pružamo.

Korisnicima obuhvaćenima programom tj. djeci s poteškoćama u razvoju osiguran je prijevoz do škole na nastavu te je omogućeno redovno pohađanje nastave i pružana im je pomoć u učenju i pisanju domaćih zadaća i nabavljen je sav školski pribor, materijal i knjige potrebne učenicima kroz cijelu školsku godinu. Navedenim aktivnostima pružena je velika pomoć obiteljima budući da većina korisnika dolazi iz socijano ugroženih obitelji a dio korisnika i iz romskih obitelji koje ne mogu djeci pružiti sve što im je potrebno za školu, a isto tako ne mogu svoju djecu voditi na nastavu. Kod nekih obitelji je i sama majka osoba s poteškoćama koja nema mogućnosti i znanja na adekvatan način pomoći djetetu oko školskih obveza. Obavljani su svi potrebni zdravstveni pregledi djece. Zahvaljujući provedbi programa omogućen je nastavak življenja korinsnika u njihovim obiteljima. Isto tako organizirano je kvalitetno provođenje slobodnog vremena organizacijom različitih kreativnih radionica i edukativnih aktivnosti kroz koja su korisnici razvijali svoju kreativnost i maštu te uz igru i rad lakše usvajali nova znanja i iskustva.

Uspostavljeno partnerstvo sa lokalnim institucijama – Osnovnom  školom Ludbreg, Gradom Ludbregom te Centrom za socijalnu skrb Ludbreg doprinjelo je jačanju lokalne mreže pružatelja socijalnih usluga. Ovakva suradnja i partnerstvo sa navedenim dionicima od velikog je značaja za korisnike i njihove obitelji.

Ovaj program doprinio je smanjenju broja novih korisnika sustava socijalne skrbi smještenih u institucijama. Također, doprinio je unapređenju broja i kvalitete socijalnih usluga na području Varaždinske županije, a koje se odnose na pomoć obiteljima djece s poteškoćama u razvoju.

Udruga program provodi u partnerstvu sa Gradom Ludbregom, Centrom za socijalnu skrb Ludbreg i Osnovnom školom Ludbreg.