“ZA SRETNO ZLATNO DOBA”

Projekat „ZA SRETNO ZLATNO DOBA“ – kupnja kuće za zajednicu stanovanja započeo je u svibnju 2008. godine likovnom kolonijom „SUNCE 2008“, a nastavljen je raznim akcijama prikupljanja sredstava za realizaciju projekta sve do kraja 2010. godine kada je kuća u potpunosti isplaćena. Projekat je pokrenula i realizirala predsjednica Udruge Ruža Zlatar  koja je vođena vlastitim iskustvom i problemom te brigom  roditelja koji su zabrinuti za nastavak  života svoje djece kada se oni više neće moći brinuti o njima. Budući da je i sama majka kčeri sa 100% invaliditetom te najbolje razumije brigu i strah roditelja što s njihovom djecom nakon njih, rodila se ideja za pokretanje projekta za kupnju kuće koja će nadomjestiti i zamijeniti  obiteljski dom njihove djece gdje će se oni osjećati ugodno i biti sretni kao u vlastitom domu.

.

.