Kabinet logopeda

U Udruzi od ožujka 2006. godine djeluje logoped na poslovima stručnog suradnika Udruge. Logoped provodi individulani logopedski tretman sa korisnicima Udruge te savjetovanje roditelja korisnika. Rezultat pozitivne suradnje je kvalitetnija dimenzija u rehabilitaciji i socijalizaciji korisnika, realizacija programa za pripremu korisnika predškolske dobi za polazak u školu – “Mala škola” i kvalitetniji komunikacijski odnosi u širem smislu. Usluge kabineta logopeda koriste korisnici poludnevnog boravka i djeca donatora koja imaju poteškoče u govoru pod motom “DOBRO SE VRAĆA DOBRIM”. Na taj način “LUDBREŠKO SUNCE” želi se odužiti svim ljudima topla srca koji nam pomažu u našem radu.