VJEŽBOVNA NASTAVA U „LUDBREŠKOM SUNCU“

3Od 08. do 16. lipnja 2015. godine u “Kući Sunca” obavlja se vježbovna nastava iz kolegija „Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama“ za studente 3. godine studija Sestrinstva, Sveučilišta Sjever.


Praksu u prostorima udruge obavlja 70 studenata, po grupama od 12-ero. Za obavljanje prakse odabrano je “LUDBREŠKO SUNCE” s obzirom da na području Varaždisnke županije ni u jednoj ustanovi nije organizirana tako potpuna skrb za korisnike od 4 do 60 godina.