SVETI NIKOLA U KUĆI SUNCA

4Tradicionalno svake godine povodom dana  Sv. Nikole  „KUĆU SUNC“ posjećuje Sv. Nikola, dobre vile i krampus. Tom prilokom darovani je svaki korisnik slatkišima što ih nesebično raduje.

Ove godine bilo je to posebno događanje jer je Sv. Nikola došao sa konjima i u kočiji što je posebno razveselilo korisnike. Zadržali su se u druženju, te proveli nezaboravne trenutke vožnjom u kočiji i jahanju.Korisnici su obećali da će biti dobri, i pozvali Sv. Nikolu da ponovno dođe iduće godine.

.