STRUČNI SEMINAR

„LUDBREŠKO SUNCE“ sudjelovalo je na stručnom seminaru pod nazivom „Predškolski odgoj djece s poremećajima iz autističnog spektra: uloge i odgovornosti odraslih“ održanom 22. studenog 2012. godine u Znanstveno – učilišnom kampusu Borongaj u Zagrebu.


Seminar je organizirala Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom i Uredom UNICEF-a u Republici Hrvatskoj.

.