STRUČNA PRAKSA U “KUĆI SUNCA”

3Od 09. do 18. lipnja 2014. godine u “Kući Sunca” obavljena je stručna praksa za prvostupnike sestrinstva koji studiraju na Veleučilištu u Varaždinu, odjel sestrinstva za što je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između Veleučilišta i Udruge. Praksu je u prostorima udruge obavilo 120 studenata, po grupama od 15-ero u grupi. Za obavljanje prakse odabrano je “LUDBREŠKO SUNCE” s obzirom da na području Varaždisnke županije ni u jednoj ustanovi nije organizirana tako potpuna skrb za korisnike od 4 do 50 godina.

.