PODRŠKA GRADA LUDBREGA

4444444Odluke o odabiru programa/projekata za dodjelu financijske potpore organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu rad udruge „LUDBREŠKO SUNCE“ je i ove godine podržan te su sufinancirane aktivnosti u iznosu od 29.500,00 kuna.


Sredstva za sufinanciranje osigurana su u okviru Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2016.godinu. Potpis Ugovora održan je uoči proslave Dana Grada Ludbrega, 18. ožujka 2016. godine u uredu gradonačelnika.
Zahvaljujemo gradonačelniku i djelatnicima Grada Ludbrega na suradnji i podršci pružaju radu udruge.