NASTAVAK PROVOĐENJA PROGRAMA POMOĆI UČENICIMA

1

Udruga „LUDBREŠKO SUNCE“ i u narednom razdoblju nastavlja sa pružanjem aktivnosti pomoći učenicima s poteškoćama u razvoju. Program pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju udruga provodi dugi niz godina, a aktivnosti se kontinuirano nastavljaju trogodišnjom potporom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2020. do 2023. godine.

Program se provodi pod nazivom „Pružanje podrške u odgoju i obrazovanju djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području Grada Ludbrega i šire okolice“. Trajanje programa je tri godine, a provedba druge godine je započela 01. lipnja 2021. godine.

Program se provodi u partnerstvu sa Osnovnom školom Ludbreg i Centrom za socijalnu skrb Ludbreg. Korisnici programa su učenici s poteškoćama u razvoju koji nastavu pohađaju po prilagođenom ili posebnom programu, sa područja Grada Ludbrega i okolnih općina. Dio korisnika su i djeca romske nacionalnosti. Isto tako korisnici programa su i roditelji odnosno obitelji korisnika uključenih u program kojima se pruža pomoć i podrška u odgoju i obrazovanju njihove djece. Aktivnosti obuhvaćene programom su prijevoz korisnika, prehrana, nabava knjiga i školskog pribora, pomoć u učenju i pisanju domaćih zadaća, organizacija kreativnih i edukativnih radionica te kvalitetno provođenje slobodnog vremena.