„KUHAJMO SA RTL POMAŽE DJECI“

2_RTL_PomazeDjeci_C_djeca-860x486Temeljem raspisanog natječaja, odbor za odabir projekata humanitarne Udruge „RTL pomaže djeci“ pregledao je i ocijenio sve pristigle zamolbe.

Odabrani su projekti prema konkretnim potrebama za projektom, koristi projekta za ciljanu skupinu, broju direktnih korisnika, tehničkoj i organizacijskoj sposobnosti organizacije za provedbu projekta, procjeni troškova, pouzdanosti te održivosti organizacije koja je prijavila projekt.

Odbor za odabir projekta odobrio je osam projekata među kojima je i udruga „LUDBREŠKO SUNCE“ kojoj je odobren projekat „Kuhajmo sa RTL pomaže djeci“ za nabavu nove kuhinje u dnevnom centru udruge „Kući Sunca“.

U humanitarnu akciju možete se uključiti pozivom na broj 060/9007.