EUČINKOVITOST

“LUDBREŠKO SUNCE”  sudjelovalo je na konferenciji “EUČINKOVITOST,  ili kako smo proveli EU fondove” koja je održana 22. svibnja 2014 . godine u hotelu Westin u Zagrebu u organizaciji tvrtke PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ. Na konferenciji je prezentirano istraživanje percepcije zainteresirane javnosti o korištenju EU fondova u kojoj je sudjelovalo i “LUDBREŠKO SUNCE”