EDUKACIJA UNICEF

Djelatnica „LUDBREŠKOG SUNCA“ magistra edukacijske rehabilitacije Mirna Zdelar sudjelovala je u UNICEF-ovom programu pod nazivom „Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“.


Potpomognuta komunikacija namijenjena je osobama/djeci sa složenim komunikacijskim potrebama koja se ne mogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnog razumijevanja zbog različitih teškoća, poremećaja i oštećenja kao što su osobe/djeca s motoričkim teškoćama, intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, komunikacijskim teškoćama, jezičnim i govornim teškoćama, djeca s neurorazvojnim rizikom.

Cilj upotrebe nekog od oblika potpomognute komunikacije je ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito sudjelovanje u dobno primjerenim aktivnostima te stjecanje novih znanja i iskustava. Tijekom programa u trajanju od dvije godine održane su brojne edukacije i mentoriranja o načelima rane intervencije i timskog rada, obilježjima razvojnih profila i njihovog prepoznavanja, određivanju intervencijskih ciljeva i odabiru metoda potpomognute komunikacije, pregledu postojećih ICT rješenja asistivnih tehnologija te pronalaženju odgovarajućeg ICT i asistivnog rješenja za poticanje individualnih potreba djeteta.

Sudjelovanjem u programu „LUDBREŠKOM SUNCU“ je donirana asistativna tehnologija (komunikatori, softveri, tableti, ICT-AAC aplikacije) te informatička oprema (laptopi, printeri) u iznosu od 26 tisuća kuna. program je završen Konferencijom o primjeni protpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu najmlađe dobi, održanom u Forumu Zagreb, 16. studenog 2018. godine.