DONACIJA GRUPE „MYSTERY“

1U srijedu, 29. siječnja 2014. godine stigla je donacija rock grupe „Mystery“ iz Australije. 27 paketa punih odjeće, obuće, krevetnine koje će biti podjeljeno najpotrebitijim korisnicima udruge te 11 kompjutera koji će se koristiti u „KUĆI SUNCA“. Zahvaljujemo prijateljima iz Australije na vrijednoj donaciji te se radujemo ponovnom susretu sa njima, a ujedno zahvaljujemo Antoniu Štefanek na organizaciji i dopremi paketa u „Kuću Sunca“.

.