AKTIV RAVNATELJA DOMOVA

Predstavnice „LUDBREŠKOG SUNCA“ sudjelovale su na aktivnu ravnatelja domova za skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima. Aktiv je održan u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih u Splitu 20. i 21. runja 2012.


.