business loans Small Business Loans best business loans Merchant Cash Advances Short Term Loads SBA Loans Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financing Long Term Loans

Mala škola

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i rješenja Županijskog ureda državne uprave Udruga ima registriranu “Malu školu” za predškolsku djecu s teškoćama u razvoju. Pomoć se pruža u vidu usluge prijevoza, prehrane, rehabilitacije, socijalizacije, stjecanja radnih i higijenskih navika, igraonice te provođenja predškolskog programa. Aktivnosti provodi stručni tim u sastavu: defektolog, odgajatelj, dipl. soc. radnik i logoped.

.

Voditelj “MALE ŠKOLE”: Đurđica Ladašić-Škorjanec, dipl. defektolog.

.

.