business loans Small Business Loans best business loans Merchant Cash Advances Short Term Loads SBA Loans Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financing Long Term Loans

Poludnevni i dnevni boravak

Temeljem rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi od 15. studenog 2001. godine Udruga sa 01. siječnjem 2002. godine obavlja djelatnost socijalne skrbi – pružanje usluga poludnevnog boravka za 15 osoba tjelesno ili mentalno oštećenih kojima se u sklopu poludnevnog boravka pružaju usluge prijevoza, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, usluge radne terapije te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena. Od 01. lipnja 2009. godine rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u poludnevni boravak uključeno je 20 korisnika, a u dnevni boravak 5 korisnika.

 

.