business loans Small Business Loans best business loans Merchant Cash Advances Short Term Loads SBA Loans Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financing Long Term Loans

DRUŠTVENI KAPITAL ZAJEDNICE

Plakat kapitalNacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i u 2019. godini financira rad „LUDBREŠKOG SUNCA“ putem projekta „Zajedno za bolje“ odobrenog u skopu projekta razvoja društvenog kapitala zajednice.

Projektom su obuhvaćene aktivnosti koje udruga provodi na nivou lokalne zajednice i u suradnji sa institucijama na nivou Grada Ludbrega. Projektom se podiže kvaliteta života djece s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom uključivanjem u život lokalne zajednice, aktivnim angažmanom građanstva, suradnjom različitih dionika i međusektorske suradnje.

Comments are closed.