business loans Small Business Loans best business loans Merchant Cash Advances Short Term Loads SBA Loans Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financing Long Term Loans

EDUKACIJA UNICEF

Djelatnica „LUDBREŠKOG SUNCA“ magistra edukacijske rehabilitacije Mirna Zdelar sudjelovala je u UNICEF-ovom programu pod nazivom „Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“.


Potpomognuta komunikacija namijenjena je osobama/djeci sa složenim komunikacijskim potrebama koja se ne mogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnog razumijevanja zbog različitih teškoća, poremećaja i oštećenja kao što su osobe/djeca s motoričkim teškoćama, intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, komunikacijskim teškoćama, jezičnim i govornim teškoćama, djeca s neurorazvojnim rizikom.

Cilj upotrebe nekog od oblika potpomognute komunikacije je ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito sudjelovanje u dobno primjerenim aktivnostima te stjecanje novih znanja i iskustava. Tijekom programa u trajanju od dvije godine održane su brojne edukacije i mentoriranja o načelima rane intervencije i timskog rada, obilježjima razvojnih profila i njihovog prepoznavanja, određivanju intervencijskih ciljeva i odabiru metoda potpomognute komunikacije, pregledu postojećih ICT rješenja asistivnih tehnologija te pronalaženju odgovarajućeg ICT i asistivnog rješenja za poticanje individualnih potreba djeteta.

Sudjelovanjem u programu „LUDBREŠKOM SUNCU“ je donirana asistativna tehnologija (komunikatori, softveri, tableti, ICT-AAC aplikacije) te informatička oprema (laptopi, printeri) u iznosu od 26 tisuća kuna. program je završen Konferencijom o primjeni protpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu najmlađe dobi, održanom u Forumu Zagreb, 16. studenog 2018. godine.

Comments are closed.