business loans Small Business Loans best business loans Merchant Cash Advances Short Term Loads SBA Loans Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financing Long Term Loans

„KUHAJMO SA RTL POMAŽE DJECI“

2_RTL_PomazeDjeci_C_djeca-860x486Temeljem raspisanog natječaja, odbor za odabir projekata humanitarne Udruge „RTL pomaže djeci“ pregledao je i ocijenio sve pristigle zamolbe.

Odabrani su projekti prema konkretnim potrebama za projektom, koristi projekta za ciljanu skupinu, broju direktnih korisnika, tehničkoj i organizacijskoj sposobnosti organizacije za provedbu projekta, procjeni troškova, pouzdanosti te održivosti organizacije koja je prijavila projekt.

Odbor za odabir projekta odobrio je osam projekata među kojima je i udruga „LUDBREŠKO SUNCE“ kojoj je odobren projekat „Kuhajmo sa RTL pomaže djeci“ za nabavu nove kuhinje u dnevnom centru udruge „Kući Sunca“.

U humanitarnu akciju možete se uključiti pozivom na broj 060/9007.


Comments are closed.