business loans Small Business Loans best business loans Merchant Cash Advances Short Term Loads SBA Loans Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financing Long Term Loans

VJEŽBOVNA NASTAVA STUDENATA STUDIJA SESTRINSTVA

20170118_131227 (Large)I ove godine u prostorima „LUDBREŠKOG SUNCA“ obavljala se vježbovna nastava iz kolegija „Zdravstvena njega osoba s invaliditetom“ za studente 3. godine studija Sestrinstva, Odjela za biomedicinske znanosti Sveučilišta Sjever, u akademskoj godini 2016./2017.


Vježbovna nastava održana je od 16. do 26. siječnja 2017. godine.  Vježbovnu nastavu polazilo je 70 studenata, u grupama po 12 studenata. Nastava se u „LUDBREŠKOM SUNCU“ obavlja već unatrag nekoliko godina a studenti se imaju prilike upoznati sa aktivnostima udruge te pružanju usluga korisnicima, djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, koje udruga provodi.

Comments are closed.